Back

Sumpmyg (Coquillettidia spp.)

Home
Sumpmyg i Danmark

'Myggestik per døgn' er et mål for antallet af sumpmyg på målestationer i Danmark i år og helt tilbage til 2011.


Læs om sumpmyg (Coquillettidia spp.)


Sumpmyg (Coquillettidia). I Danmark har vi kun en art af denne mærkelige myg.

Kendetegn:
Sumpmyggen er en lysebrun, pjusket myg, der kun kan genkendes i en stereolup.

Plage:
Rundt om søer og damme kan de være en stor plage fra midten af juni til midten af august. Men de findes også i haver langt væk fra søer. Sumpmyg kan i store sværme flyve flere kilometer væk fra søerne og søge ind i boligområder.

Hvad kan man gøre:
I Danmark bekæmper vi ikke længere myggelarver med kemi, fordi det skader vandmiljøet. Sumpmyg er talrige, og er den helt dominerende stikmyggeart omkring f.eks. Furesøen nord for København. I 1960’erne forsøgte kommunen kortvarigt at bekæmpe myg omkring Furesøen ved at hælde dieselolie ud på vandoverfladen. Men så foretrak naboerne alligevel myggene frem for dieselolien. Metoden virker i øvrigt heller ikke på sumpmyg fordi de lever permanent neddykket og derfor slet ikke kommer i kontakt med olien.

Sygdomme:
Sumpmyg har næppe den store betydning for smittespredning. De kan dog sprede f.eks. filarie-orm mellem hunde, men denne parasit findes ikke i Danmark.

Levested:
Sumpmyg yngler i søer og damme med vandplanter. Mens alle andre stikmyggearter skal op til overfladen for at få luft, har sumpmyg fundet på at bore deres ånderør ind i forskellige vandplanters luftkar og få ilt på den måde.

Tilbage