Back

Malariamyg (Anopheles spp.)

Home
Malariamyg i Danmark

'Myggestik per døgn' er et mål for antallet af malariamyg på målestationer i Danmark i år og helt tilbage til 2011.


Læs om malariamyg (Anopheles spp.)


Malariamyg (Anopheles). I Danmark har vi flere arter af malariamyg, hvoraf den lille malariamyg er almindelig overalt i landet.

Kendetegn:
Malariamyg er helt forskellige fra alle andre stikmyg, men det kræver som regel en god lup for at se forskellene. Når malariamyg stikker eller hviler sig, sidder de med hovedet nedad og bagkroppen højt løftet, mens andre myg holder bagkroppen parallelt med underlaget – så hvis man vil vide om det er en malariamyg kan man lade den stikke.

Plage:
Den store malariamyg, der tidligere spredte malaria i Danmark, stikker næsten ikke mennesker længere. Og de er heller ikke særligt talrige mere. Den lille malariamyg er derimod meget almindelig i det meste af landet og stikker gerne mennesker. I august og september kan den i nogle områder være den mest talrige stikmyg.

Hvad kan man gøre:
Sæt fisk ud i havedammen, så myggelarverne bliver spist. De fleste malariamyg klækkes dog fra grøfter og damme, så i praksis er det vanskeligt at holde antallet nede. I Danmark bekæmper vi ikke myggelarver med kemi, fordi det skader alle andre dyr i vandmiljøet.

Sygdomme:
Malariamyg kan alle sprede malariaparasitter, men nogle arter smitter bedre end andre arter. I Danmark har malaria (koldfeber) heldigvis været udryddet i mere end 100 år. Men i tropiske dele af verden slår malaria stadig millioner af mennesker ihjel hvert år. Malariamyg kan dog også overføre en række andre sygdomme end malaria til produktionsdyr og kæledyr.

Levested:
Den lille malariamyg foretrækker permanente vandsamlinger, hvor den også kan overvintre som myggelarve. Efter skybruddet i 2011 eksploderede antallet af malariamyg i de oversvømmede områder.

Tilbage