Back

Husmyg (Culiseta spp.)

Home
Husmyg i Danmark

'Myggestik per døgn' er et mål for antallet af husmyg på målestationer i Danmark i år og helt tilbage til 2011.


Læs om husmyg (Culiseta spp.)


Vi har to arter af husmyg (Culiseta) i Danmark.

Kendetegn:
Husmyg er vores største stikmyg og er faktisk nemme at kende fra andre myg. De er store og mørke med meget tydelige hvide ringe på benene.

Plage:
Husmyg er store, og derfor suger de også meget blod, og kan lave meget store myggestik. De stikker både mennesker, pattedyr og fugle. I juli og august er de nogle steder den dominerende myggeart.

De voksne husmyg overvintrer i f.eks. brændestakke, og vi får dem derfor ofte båret ind i husene om vinteren. Når de er kommet ind i varmen vågner de, og de begynder at stikke mennesker og kæledyr.

Hvad kan man gøre:
Læg låg på regnvandstønden og sæt fisk ud i havedammen.

Sygdomme:
Husmyg er ikke så vigtige for spredning af sygdomme som andre myggearter, men fordi husmyg stikker både fugle og pattedyr kan de sprede virussygdomme fra fugle til mennesker, f.eks. Sindbis-virus som ellers spredes mellem fuglene af fuglemyg i vore nabolande.

Levested:
Husmyg findes næsten over alt. De yngler gerne i alle former for stillestående vandsamlinger fra mindre regnvandstønder og havebassiner op til grøfter og damme.

Tilbage