Back

Fuglemyg (Culex spp.)

Home
Fuglemyg i Danmark

'Myggestik per døgn' er et mål for antallet af fuglemyg på målestationer i Danmark i år og helt tilbage til 2011.


Læs om fuglemyg (Culex spp.)


Vi har to arter af fuglemyg (Culex pipiens og Culex modestus) i Danmark. Culex pipiens kaldes også 'lille husmyg' eller 'lille kældermyg' og Culex modestus 'nilfebermyg'.

Kendetegn:
Små, brune og uanselige myg, der lettest kan genkendes i en stereolup.

Plage:
Culex pipiens stikker sjældent mennesker. De overvintrer gerne i kældre og kan sidde i tusindvis på fugtige vægge hele vinteren. En gang imellem kan de begynde at stikke mennesker. I Danmark er det tidligere sket om vinteren på arbejdspladser med stillestående vand. Dette fænomen ses stadig i private hjem, hvor der f.eks. er terrarier med små vandsamlinger. I London var de en plage i undergrundsbanen, hvor folk overnattede under 2. verdenskrig.
Culex modestus er kun for nyligt opdaget i Danmark. Den blev opdaget i 2013 i en prøve fra Greve i forbindelse med overvågningen af stikmyg. I 2014 blev den fundet i stort tal i et vandhul i Greve. Siden er populationen i Greve faldet drastisk og kun en enkelt er fundet i 2015 og 2016. I 2016 blev den dog fundet i stort tal på Vestamager. I modsætning til Culex pipiens stikker Culex modestus gerne mennesker og gerne i dagtimerne. Fuglemyg er mest talrige sidst på sommeren og først på efteråret og kan måske være en stressfaktor for tamfugle i udendørs volierer.

Hvad kan man gøre:
Der er næsten aldrig gener fra fuglemyg. I tilfælde af udbrud af f.eks. Vestnilvirus eller Sindbis-virus, så læg låg på regnvandstønden og regnvandsbrøndene og sæt fisk ud i havedammen.

Sygdomme:
Fuglemyg kan sprede alvorlige virussygdomme mellem fugle. Nogle af disse sygdomme kan derefter spredes til mennesker og dyr af husmyg og skovmyg som både stikker fugle og pattedyr.

Fuglemyg spreder Vestnilvirus mellem fugle. Denne virus breder sig nordpå i Europa og har på 10 år spredt sig i hele Nordamerika. Nogle af de trækfugle, der flyver til Danmark fra Afrika har antistoffer i blodet som tegn på, at de har haft sygdommen. Denne virus kan være dødelig for mennesker og især for heste. Fuglemyg spreder også Usutu-virus, der i 2011 ramte Tyskland. Her blev solsorte i nogle områder næsten udryddet af Usutu-virus. I sjældne tilfælde kan Usutu-virus også føre til hjernebetændelse i mennesker. I Skandinavien spreder fuglemyg Sindbis-virus. Skovmyg kan sprede Sindbis-virus fra fugle til mennesker, hvor den kan medføre Ockelbo-syge. I Finland optræder Ockelbo-syge i epidemier cirka hvert femte år. Ockelbo-syge kan medføre kronisk sygdom hos mennesker.

Levested:
Fuglemyg findes næsten over alt, fordi de tilsyneladende kan anvende de fleste vandsamlinger som ynglesteder.

Tilbage