Back

Pulicaris-mitter

Home

Pulicaris-mitter i Danmark


'Mittebid per døgn' er et mål for antallet af Pulicaris-mitter på kvægbesætninger i Danmark i år og tilbage til 2013


Læs om Pulicaris mitter


Vi har en række arter af Pulicaris-gruppen i Danmark. De fleste hører til arterne pulicaris og punctatus.

Kendetegn:
Mitterne i denne gruppe er ca. 2 mm lange. Kroppen er grålig, og vingerne har sorte pletter, som kan bruges til at bestemme arten, men det er en specialistopgave og kræver en stereolup.

Plage:
Hunnerne bider både mennesker og dyr. I det skotske højland er punctatus-plagen så stor, at det alvorligt begrænser turismen. Der er også flere områder i Danmark, hvor Pulicaris-gruppen er en alvorlig gene. De er særligt et problem i det tidlige forår. De bider gerne mennesker og er i Danmark dominerende omkring gårde med husdyr, men de findes også i nogle fugtige naturområder og helt op til enkelte boligområder.

Hvad kan man gøre:
Der findes forskellige insektmidler, som kan virke afskrækkende på mitter og myg.

Det er muligt at købe et mittedækken til allergiske heste, men man kan også reducere antallet af bid betydeligt ved at tage hestene på stald sidst på eftermiddagen.

Sygdomme:
Pulicaris-gruppen kan smitte kvæg og får med bluetongue-virus og Schmallenberg-virus. Mitter i Obsoletus-gruppen er dog bedre til at smitte end Pulicaris-gruppen.

Levested:
Pulicaris-gruppen yngler i mudder, f.eks. ved bredden af vandhuller eller oversvømmede marker, gerne hvor der er gødning fra kvæg. Pulicaris-gruppen kan flyve mindst to km på en enkelt nat.

Tilbage