Back

Obsoletus-mitter

Home

Obsoletus-mitter i Danmark.

'Mittebid per døgn' er et mål for antallet af Obsoletus-mitter på kvægbesætninger i Danmark i år og tilbage til 2013


Læs om Obsoletus-mitter


Vi har fire arter af Obsoletus-mitter Danmark.

Kendetegn:
Mitter i Obsoletus-gruppen er ca. 1 mm. Med en stereolup kan de kendes på fire hvide pletter på vingerne.

Plage:
Hunnerne bider både mennesker og andre pattedyr, men Obsoletus-mitter bider helst kvæg. Mange landmænd mærker slet ikke mitterne, selv om deres kvæg bides af flere tusinde mitter i døgnet.

Langt de fleste mitter, som bider heste, hører til Obsoletus-gruppen. De foretrækker at bide langs manen og nederst på benene. En del heste udvikler voldsom allergi overfor mittebid. Dette gælder særligt heste, der er importeret fra Island, hvor de er vokset op uden mitter.

Hvad kan man gøre:
Der findes forskellige insektmidler, der virker afskrækkende på både mitter og myg. Der er stor forskel på, hvor mange Obsoletus-mitter, der findes på forskellige gårde i Danmark. Ved at tildække f.eks. ensilage, kan antallet af Obsoletus-mitter reduceres, men i praksis er effekten af sådanne tiltag dårlig kendt.

Det er muligt at købe et mittedækken til allergiske heste, men man kan også reducere antallet af bid betydeligt ved at tage hestene og kreaturer ind på stald sidst på eftermiddagen.

Sygdomme:
Mitter i Obsoletus-gruppen spredte i 2006-2008 kvægsygdommen bluetongue-virus helt op til Danmark. Det skete efter, at sygdommen uventet begyndte at brede sig fra Afrika til Europa i 1990’erne. I 2011 spredte samme mittearter en helt ny ukendt virus, der fik navnet Schmallenberg-virus. Også denne nye virus spredte sig til kvæg og får i hele Nordeuropa.

Mitter kan også overføre afrikansk hestepest. Spanien havde i 1987-1990 et stort udbrud af afrikansk hestepest, hvor mange tusinde heste måtte aflives. Det er den mest dødelige hestesygdom der kendes (95 % af de smittede heste dør).

Levested:
Mitter i Obsoletus-gruppen yngler mest i rådne plantedele, kokasser og lignende. Selv indendørs i stalde kan Obsoletus-gruppen yngle på f.eks. en klat gødning, der sidder på væggen.

Tilbage