Back

Klæger

Home

Klæger i Danmark

Klæger per døgn er et mål for antallet af klæger, der bider per døgn. Tallet er opgjort for fire slægter af danske klæger: Regnklæg (Haematopota), Guldklæg (Chrysops), Hesteklæg og Okseklæg (Tabanus), samt slægten Hybomitra.

Læs om klægerI Danmark har vi næsten 40 forskellige arter af klæger. Hunnerne suger blod fra større pattedyr og på grund af deres smertefulde bid, kan de være en stor plage. Desværre kan de overføre sygdomme mellem dyr, når de bider.

Kendetegn:
Klæger er mellemstore til store fluer. De bliver ofte kaldt bremser, men bremser er faktisk en helt anden gruppe insekter. Klægerne har store øjne med forskellige farver og mønstre. Deres munddele er tilpasset til både at skære, suge og labbe blod i sig. Både hannerne og hunnerne spiser nektar fra blomster, men det kun er hunnerne, der spiser blod fra pattedyr. De skal bruge blodet til at udvikle deres æg. Deres bid kan tydeligt mærkes og man er ikke i tvivl, når en klæg har besluttet sig for at tage et blodmåltid på éns bare ben. De stikker ikke som en myg f.eks. gør. Klæger bruger i stedet deres skarpe munddele til at skære et hul i huden, hvorefter de labber blodpølen i sig. Fordi deres bid er smertefuldt, bliver de ofte jaget væk midt i et blodmåltid, hvorefter de finder en ny vært, eller vender tilbage til den samme.

Plage:
Klæger kan være generende for både dyr og mennesker på grund af deres smertefulde bid og deres vedholdenhed. I Danmark er deres aktivitet begrænset til sommermånederne. På lune og fugtige sommerdage kan klæger, og i særdeleshed regnklægen (Haematopota pluvialis), optræde i så stort et antal, at de kan være en stor plage for græssende husdyr. Et højt antal bidende klæger kan medføre stress og kan resultere i mindsket fødeindtag og dermed vægttab hos husdyrene.

Hvad kan man gøre:
Har man husdyr, der græsser i områder, hvor der er mange klæger, kan man dække dem til med et insektdækken med tilpas grov struktur, så klægerne ikke kan bide igennem. Ligeledes gælder det for mennesker, der færdes i områder med klæger, at man kan vælge en påklædning, som klægerne ikke kan bide igennem.

Sygdomme:
Klæger kan overføre sygdomme mellem dyr på forskellige måder. Som regel overfører klæger sygdomme mekanisk, dvs. at de overfører sygdomme fra en vært til en anden direkte gennem inficerede rester af blod, der sidder tilbage på deres munddele. Klæger kan på denne måde overføre både virus, bakterier og parasitter.

Levested:
Vores forskellige arter af klæger lægger deres æg i forskellige typer jordbund. Jordtypen er derfor med til at afgøre hvilke arter, der lever i et bestemt område. Larverne lever dog ofte i fugtig jord, så det er ofte i områder med fugtig jord, man finder klæger.